نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

2

پیام تسلیت روابط عمومی پردیس به اساتید و همکاران محترم

14/08/1391

روابط عمومی پردیس با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت همکار گرامی دبیرخانه پردیس دانشکده‌های فنی، شادروان فضل‌الله کثیری را به کلیه اساتید و همکاران محترم تسلیت می‌گوید.