نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

1

استاد دانشکده مهندسی مکانیک به عنوان عضو پانزدهمین دوره هیأت ممیزه دانشگاه تهران انتخاب شد

1392/11/27

دکتر محمود موسوی مشهدی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک پردیس دانشکده‌های فنی، با حکم دکتر فرهاد رهبر، رییس دانشگاه تهران، به عضویت پانزدهمین دوره هیأت ممیزه دانشگاه منصوب گردید.