قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند

قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده‏های فنی دانشگاه تهران به عنوان یکی از قطبهای علمی کشور همواره توانایی‏های خود را به عنوان محور اصلی گروه کنترل و پردازش هوشمند  نشان داده است .فعالیتهای این قطب درقالب انجام پروژه‏های تحقیقاتی، ارائه دروس جدید ، همکاری­ها علمی وبین‏المللی با مراکز علمی- تحقیقاتی، تجهیز آزمایشگاه‏ها و استفاده از امکانات موجود در دانشگاه جهت انجام پروژه‏های تحقیقاتی مصوب قطب و غیره بوده است.

فعالیتهای قطب حول سه محورکلی مدلسازی سیستم ها و کنترل، پردازش  داده‏ها، اطلاعات و دانش؛ و توسعه دیدگاه‌های محاسباتی در  علوم زیستی در یک افق زمانی پنج ساله تعریف شدهاند.این محورها با برنامه‏ای هدفمند و تخصصی در جهت تولید علم، رفع نیازهای کشور، فراهم ساختن امکان مشارکت و همکاری متخصصان و پژوهشگران در نظر گرفته شده‏اند. شایان ذکراست که دو تن از اعضای این قطب افتخار برگزیده شدن به عنوان چهره ماندگار مهندسی برق کشور را داشتهاند.

 در این گزارش سعی شده اهم فعالیت­های اعضا به صورت اجمالی توضیح داده شود.در حال حاضر فعالیتهای دیگری نیز در سیزده آزمایشگاه قطب در حال انجام است که ذیلاً تنها پروژه‏ها و فعالیت­های اتمام یافته ذکر میشود.طی سالهای1389  تا 1391 ؛  347  مقاله کنفرانس، 300 مقاله ISI، 224 پایان نامه ارشد و 110 رساله دکتری تعریف شده است