آزمایشگاه کنترل حرکت و علوم اعصاب محاسباتی

◄سرپرست

◄موضوعات تحت پژوهش

 • علوم اعصاب و سیستم بیولوژی محاسباتی (مدل-سازی بیماری¬های پارکینسون، آلزایمر، صرع،  ام اس و سرطان) در همکاری با گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی (دکتر جان احمدی و دکتر حسین مردی)
 • توانبخشی( ارتزهای بیونیک)

◄آمار دانشجویان فعال

 • ارشد: 21
 • دکتری: 5

◄دستاوردها

 • آمار انتشارات: 15 مقاله ISI، 13مقاله کنفرانس
 • دروس جدید ارائه شده:سیستم¬های دینامیک در علوم اعصاب
 • کارگاه¬ها و کنفرانس¬های برگزار شده:سخنران مدعو در   ICEE2013

◄موسسات همکار

 • دانشگاه تربیت مدرس
 • دانشگاه EPFL سوئیس
 • دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
 • انستیتو پاستور دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
 • بیمارستان سینا

تماس با ما:

 • ساختمان شماره 2، طبقه 1-، آزمایشگاه 117- ، تلفن:61119729