آزمایشگاه مکاترونیک

◄سرپرست

دکترفرزاد رجایی سلماسی،دانشیار گروه کنترل

 

موضوعات تحت پژوهش

 • سیستم های قدرت
 • تشخیص خطا
 • سیستم های کنترل تحت شبکه
 • درایو و کنترل موتور

 

◄آمار دانشجویان فعال

 • ارشد: 19 نفر
 • دکتری:4 نفر

 

◄دستاوردها

 • آمار انتشارات: 8ISI ،   18   کنفرانس
 • دروس جدید ارائه شده:

1.مبانی مهندسی مکاترونیک

2.مکاترونیک پیشرفته

3.سیستم های کنترل با تحمل عیب

 • کارگاه ها و کنفرانس های برگزار شده:

1.کارگاه آموزشی مکاترونیک

 

◄موسسات همکار

 • معاونت پژوهشی ریاست جمهوری
 • شرکت توانیر

◄تماس با ما

ساختمان شماره 2،طبقه 2-،شماره  202، تلفن: 61114367