آزمایشگاه شبکه‏‌های هوشمند

◄سرپرست

دکتراشکان رحیمی کیان، دانشیار گروه کنترل

 

◄موضوعات تحت پژوهش

 • شبکه های هوشمند انرژی
 • شبکه های هوشمند حمل و نقل
 • شبکه های هوشمند بیولوژیکی

 

◄آمار دانشجویان فعال

 • ارشد:25
 • دکتری:9

 

◄دستاوردها

 • آمار انتشارات: 36 مقاله ISI، 44 مقاله کنفرانس
 • دروس جدید ارائه شده:

1.       تئوری بازیها

2.       شبکه های انرژی

 • کارگاه ها و کنفرانس های برگزار شده:

1.       به سوی شبکه های هوشمند: برخی محورهای تحقیقاتی درحوزه کنترل

2.       6 کارگاه تخصصی در زمینه های مختلف انرژی و شبکه های هوشمند

 

 

◄موسسات همکار

 • انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی، وزارت نیرو
 • سازمان راهداری، پلیس راهنمایی و رانندگی
 • موسسه IBB در دانشگاه تهران

 

◄تماس با ما

ساختمان شماره 2، طبقه 3 ، اتاق 315، تلفن: 61114222

ece.ut.ac.ir/snl