آزمایشگاه تحقیقاتی پایگاه داده‌ پیشرفته (DBRG)

◄سرپرست

 

◄موضوعات تحت پژوهش

 • پردازش هوشمند(DM, IR, DB, Bio ,NW)
 • پایگاه داده پیشرفته

 

◄آمار دانشجویان فعال

 • ارشد: 30
 • دکتری:9

 

◄دستاوردها

 • آمار انتشارات: 30 مقاله ISI، 60 مقاله کنفرانس
 • دروس جدید ارائه شده:

1.   مباحث ویژه در پایگاه داده

 • کارگاه­ها و کنفرانس­های برگزار شده:---

◄موسسات همکار

 • بانک تجارت
 • سازمان جغرافیایی
 • انفورماتیک دانشگاه
 • مرکز تحقیقات مخابرات
 • دانشگاه مالک اشتر

◄تماس با ما

ساختمان شماره 2،طبقه 6 ، شماره 627 ، تلفن:61119718

dbrg.ut.ac.ir