آزمایشگاه طیف‌نگاری مادون‌قرمز نزدیک

◄سرپرست

◄موضوعات تحت پژوهش

  • طراحی وساخت دستگاهfNIRS
  • بررسی وآنالیزسیگنال­های EEGوHRV به منظورطبقه­بندی مراحل خواب
  • پردازش تصاویرداخل رگی اولتراسوند به منظورتعیین مشخصات عروق
  • مدلسازی پدیده آرتیفکت چشمکزن درتصاویررنگی داپلرسونوگرافی

 

◄آمار دانشجویان فعال

  • ارشد: 7
  • دکتری:4

 

◄دستاوردها

  • آمار انتشارات: 3 مقاله ISI، 7 مقاله کنفرانس
  • دروس جدید ارائه شده:---
  • کارگاه­ها و کنفرانس­های برگزار شده:----

 

◄تماس با ما

ساختمان شماره 2، طبقه7 ، شماره 707، تلفن: 61119759