آزمایشگاه پژوهشی سیستم‌ و ماشین

◄سرپرست

 

◄موضوعات تحت پژوهش

 • شبکه الکتریکی هوشمند
 • تعامل انسان و اتوماسیون
 • طراحی ماشینهای الکتریکی
 • سیستم­های قدرت

 

◄آمار دانشجویان فعال

 • ارشد: 9
 • دکتری:6

 

◄دستاوردها

 • آمار انتشارات: 14 مقاله ISI، 44 مقاله کنفرانس،2ترجمه و 2 تالیف کتاب
 • دروس جدید ارائه شده:---
 • کارگاه­ها و کنفرانس­های برگزار شده:

1.   شبکه های هوشمند خانگی

 

◄موسسات همکار

 • شرکت توزیع برق تهران بزرگ
 • شرکت مدیریت شبکه

 

◄تماس با ما

 • ساختمان شماره 1، طبقه3 ، اتاق 307، تلفن:61114994
 • ece.ut.ac.ir/SMRL