آزمایشگاه سیستم‌های هوشمند یادگیرنده

◄سرپرست
دکتر بابک نجاراعرابی، دانشیار گروه کنترل

◄موضوعات تحت پژوهش

  • مدلسازی و یادگیری ماشینی


◄آمار دانشجویان فعال

  • ارشد: 20
  • دکتری:6


◄دستاوردها
آمار انتشارات: 50 مقاله ISI، 40  مقاله کنفرانس

  • دروس جدید ارائه شده

1.      باز شناخت الگو پیشرفته (advanced pattern recognition)

  • کارگاه­ها و کنفرانس­های برگزار شده:

1.   کارگاه "سیستم­های فازی آماری در حال نمو همراه با کاربر آنها در پیش بینی و کنترل"، 27 اردیبهشت 1392، در کنار بیستویکمینکنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه فردوسی مشهد. (همراه با دکتر احمد کلهر)
2.   دومین کارگاه داده کاوینرم، 3 و 4  اسفند 1390،انجمن سیستم­های هوشمندایران ودانشگاه خوارزمی تهران. (نقش: همکاری در برگزاری و سخنران) (عنوان سخنرانی: نظریه شواهددمپستر-شفر)
3.   اولین کارگاه آموزشی ملی محاسبات نرم وسیستم­‌های هوشمند، 5 و 6 خرداد 1390،انجمن سیستم­های هوشمندایران ودانشگاه فردوسی مشهد. (نقش: همکاری در برگزاری و سخنران) (عنوان دو سخنرانی: مدلسازی نایقینی دریادگیری مفاهیم؛ آشنایی با نظریه شواهد دمپستر- شفروتوسعه فازی آن)
◄تماس با ما

ساختمان شماره 2، طبقه  4 ، شماره  403، تلفن:61119728