طرح‌های پژوهشی در دست اجرا

  •  افزایش عمر آندهای سیستم حفاظت کاتدی مبدلهای حرارتی،  مصوب پتروشیمی بندر امام با اعتبار  244/000/000 ریال
  • -تهیه اطلس شناسائی خوردگی  دریکی  از واحدهای پتروشیمی بندر امام مصوب پتروشیمی بندر امام با اعتبار 213/000/000 ریال.
  • مطالعه امکانسنجی اعمال پوشش های Al-Pt در تولید پره های توربین گازی و مقایسه آن با پوشش های جایگزین

مجری : دکتر محمود  حیدرزاده سهی

همکار طرح: دکتر رضا سلطانی

کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا (پرتو)  با اعتبار 150/000/000 ریال

 

  • پایش خوردگی داخلی خط انتقال گاز ترش از فاز 6 به فاز 10 با استفاده از تکنیک ENM

سازمان تصویب کننده: شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

سال تصویب: 91

مدت طرح: 12 ماه

اعتبار طرح: 750/000/000 ریال

  • تعیین خسارات ناشی از خوردگی و تهیه اطلس خوردگی در کارخانه ذوب مس خاتون آباد

سازمان تصویب کننده: شرکت ملی صنایع مس ایران

سال تصویب: 91

مدت طرح: 18 ماه

اعتبار طرح: 820/000/000 ریال

 

بررسی و جلوگیری از اثرات تخریبی جریان سرگردان DC و AC ناشی از خطوط مترو و برق فشار قوی بر روی خطوط لوله و شبکه گاز رسانی و تدوین دستورالعمل و استاندارد مربوطه

سازمان تصویب کننده: شرکت گاز استان تهران

سال تصویب: 90

مدت طرح: 24 ماه

اعتبار طرح: 4/360/000/000 ریال

  • تولید پوششهای آلیاژی و کامپوزیتی کروم سه ظرفیتی (عاری از آلودگی کروم شش ظرفیتی) با استفاده از روش الکترولس و بررسی ویژگیهای مقاومت به خوردگی و سایشی آنها

سازمان تصویب کننده: صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

سال تصویب: 91

مدت طرح: 15 ماه

اعتبار طرح: 150/000/000 ریال

  • تحلیل و ارزیابی تنش باقیمانده سطحی قطعات شات پین شده آلیاژهای فولادی و برپایه تیتانیم، شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا

اسفند 1391 با اعتبار 115/000/000 ریال

  • مطالعه فنی واقتصادی روش های مختلف کاهش دمای هوای ورودی توربین گاز، انتخاب طرح بهینه و ارائه ملزومات و مشخصات فنی جهت پیاده سازی آن بر روی توربین گازی V94.2 و تجهیزات جانبی مربوطه

مجری:  مهرداد رییسی و فرشاد کوثری (دانشکده مکانیک)
 حمیدرضا قاسمی منفرد راد (دانشکده متالورژی و مواد)
موسسه پژوهشی تجهیزات نیروگاهی  مپنا
اعتبار:  1،206،250،000 ریال

  • بررسی تاثیر مخزب ناخالصی های موجود در سوختهای مایع سنکین بر اجزای داغ توربین گازی V94.2

کارفرما: شرکت مپنا

مجریان: دکتر محسن صارمی- دکتر احمدعلی آماده- دکتر حمیدرضا قاسمی منفرد راد

اعتبار طرح: 1/980/000/000 ریال