کتاب‌ها و مقالات منتشر شده

کتب منتشرشده:

  • فرشته رشچی، سعید شیبانی، بهزاد غفاری‌زاده، بازیافت در متالورژی، جلد اول: بازیافت فلزات از قراضه‌، جهاد دانشگاهی تهران، زمستان 1388
  • فرشته رشچی، سعید شیبانی، بهزاد غفاری‌زاده، بازیافت در متالورژی، جلد دوم: بازیافت فلزات از پسماند جامد و محصولات جانبی، جهاد دانشگاهی تهران، بهار 1392
  • کتاب فولادهای زنگ نزن دوپلکس، تالیف، انتشارات فدک ایساتیس، 1391
     

مقاله های اعضای هسته قطب از سال 1390 تا کنون:

  • مقاله های نشریات علمی-پژوهشی: 147
  • مقاله های ارائه شده در کنفرانس ها: متعدد

 

تولیدات آموزشی از سال 1390 تاکنون:

  • پابان نامه های کارشناسی ارشد انجام شده: 32 مورد
  • رساله های دکترای  انجام شده: 11 مورد