امکانات

قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساختهای عمرانی

 

 قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساختها از کلیه امکانات آزمایشگاهی - تحقیقاتی موجود در سطح دانشکده عمران دانشگاه تهران در راستای اهداف خود بهره مند می باشد. نمونه ای از این امکانات به شرح زیر است:

 • مرکز کامپیوتر
 • آزمایشگاه هیدرولیک و سیالات
 • آزمایشگاه مکانیک خاک
 •  آزمایشگاه دینامیک خاک
 • آزمایشگاه سازه
 • آزمایشگاه روسازی
 • میزلرزه
 • دستگاه سانتریفیوژ
 • آزمایشگاه مدلسازی عددی و محاسبات سریع
 • مرکز تحقیقات مواد و مصالح ساختمانی
 • موسسه آب
 • گروه پژوهشی بهینه سازی