زمینه های آموزشی

قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساختهای عمرانی

 

•    ایجاد دروس و دوره‌های تحصیلات تکمیلی
•    تدوین کتب، مقالات و جزوه‌های آموزشی
•    برگزاری کنفرانس‌ها، کارگاه‌های آموزشی و دوره‌های بازآموزی
•    ارتباط با اساتید صاحب نام و موسسات تحقیقاتی و آموزشی مرتبط با موضوع کاری قطب و ایجاد زمینه های همکاری مشترک
•    ارتباط با دانشگاهها و قطبهای علمی دیگر و گسترش فعالیتهای بین رشته ای