فعالیت‌ها

قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساختهای عمرانی

 

محورهای اصلی فعالیت قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساخت‌های عمرانی پنج محور اصلی مطابق جدول ذیل می باشد:

محورموضوع

اعضای  قطب

اعضای همکار قطب

محور 1

برنامه ریزی، مدیریت ایمنی و اطمینان پذیری، بهسازی، بازسازی و پایش سیستم هایآب و فاضلاب

دکتر تابش، دکتر کراچیان، دکتر بنفشه زهرایی

محور 2

ترمیم، بهسازی، برنامه ریزی و نگهداری زیر ساختهای راه وراه آهن

دکتر کراچیان، دکتر بنفشه زهرایی، دکتر موسوی

محور 3

ارزیابی، بهسازی، و اطمینان پذیری ساختمانها ( به کمک مطالعات آزمایشگاهی و عددی،  کاربرد مصالح بتنی و الیافپلیمر)

دکتر برگی، دکتر مهدی زهرایی، دکتر عطارنژاد، دکتر رحیمیان، دکتر قاسمیه، دکتر خیرالدین، دکتر گتمیری 

محور 4

ارزیابی ساختگاه، بهسازی و مطالعه آزمایشگاهی سازه های ژئوتکنیکی، دریایی، و  زیر زمینی)

دکترقاسمیه، دکترشکرچی زاده، دکتر متولی

محور 5

مدیریت ریسک و بحران و برنامه ریزی شرایط اضطراری

 

دکتر تابش، دکتر کراچیان، دکتر گتمیری، دکتر بنفشه زهرایی

 

هر یک از محورهای فوق با دقت انتخاب و حیطه فعالیت های آنها بدقت برنامه ریزی شده است. اساتیدی که در محورهای مختلف به مشارکت دعوت شده اند، تجارب قابل توجهی از فعالیت های آموزشی – پژوهشی و حرفه ای را دارا می باشند و بدلیل مشارکت آنها در بیش از یک محور از ساختاری استفاده خواهند نمود که مشارکت های دانشکده مهندسی عمران و حرکت های چند دیسیپلینه را در پردیس دانشکده های فنی قوت خواهد بخشید. مکانیزمی برای مشارکت اساتید دیگر دانشگاه تهران دردانشکده های محیط زیست، حقوق، اقتصاد و هنرهای زیبا نیز پیش بینی شده است که دانشگاه تهران را برای برنامه ریزی چنین قطبی کاملاً استثنایی و منحصر به فرد می سازد.

فعالیتهای انجام شده:                                                      

1- قراردادها و طرحهای پژوهشی

2- کتب منتشر شده

3- مقالات علمی پژوهشی در مجلات بین المللی و داخلی

4- مقالات منتشره در کنفرانسهای بین المللی و داخلی

5- سمینارها و سخنرانیها

6- تجهیز و توسعه آزمایشگاهها

 

 

خلاصه آمار فعالیتهای دوساله قطب (1390- 1391)

ردیف

نوع فعالیت

آمار فعالیت

1

طرحهای تحقیقاتی قطب

35 پروژه

2

کتب منتشر شده

10 جلد

3

مقالات چاپ شده علمی پژوهشی

275 مقاله

4

مقالات ارائه شده در کنفرانس

210 مقاله

5

سمینارها و کارگاههای آموزشی

9 مورد

6

تجهیز و توسعه آزمایشگاهها

2 آزمایشگاه

 

تجهیز و توسعه آزمایشگاه‌ها در سال 1391

مواد و مصالح  (دستگاه مقاومت الکتریکی بتن)

68,000,000 ریال

هیدرولیک (دستگاه میکرومولینه الکترومغناطیس)

200,000,000 ریال

هیدرولیک (دستگاه کلرسنج)

16,000,000 ریال