سمینارها و سخنرانی‌ها

قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساختهای عمرانی

 

سمینارها و سخنرانیها طی سالهای 1389-1391

 

 عنوان

نوع برنامه

تاریخ اجرا

 

سمینار

کارگاه آموزشی

سخنرانی

تدوین تجارب مدیریتی ومدیریت درس آموخته‌ها

 

 

89/11/09

طراحی لرزه‌ای سازه‌های بتنی

   

89/11/15

مدیریت تعمیر ونگهداری روسازی راه

   

89/11/16

ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای سازه‌های فولادی

   

89/11/30

فناوری‌های صنعتی سازی ساختمان

 

 

89/12/21

طراحی و مدیریت زیرساخت‌های آب شهری

 

 

89/12/28

ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای سازه‌های بتنی

 

 

89/12/11

روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره و کاربرد آن در مهندسی عمران

 

 

89/12/12

اشتباهات متداول درطراحی و اجرای زیر ساخت‌ها

   

آذر1391  لغایت اردیبهشت 1392

Application of Systems Analysis in Modeling Energy Potential of Hydropower Storage Projects

 

 

91/08/30

Vision-Based Studies for Health Monitoring and Condition Assessment of Civil Infrastructure Systems

 

 

91/10/04

بررسی و ارزیابی خرابی پیش رونده در زیر ساختهای عمرانی

 

 

91/12/03