وحید ابراهیمی پور (دکترا)
Email: vebrahimi@ut.ac.ir
 
کارمند
سعیده ایمن ارشادی (کارشناسی)
Email: s.ershadi@engmail.ut.ac.ir

 

مرکز کامپیوتر گروه مهندسی صنایع
توضیحات:

ساعات کار: 8 الی 19

سایت گروه مهندسی صنایع متشکل از شبکه‌ای از 19 کامپیوتر متصل به اینترنت و تعدادی محل اتصال لپ‌تاپ به شبکه است که امر خدمت‌رسانی به دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد را به عهده دارد. در این شبکه، علاوه بر دسترسی به شبکه محلی دانشگاه تهران و اینترنت، مجموعه‌ای از نرم‌افزارهای تخصصی مهندسی صنایع در اختیار دانشجویان قرار دارد.

هم‌چنین، خدمات پرینت، رایت و اسکن نیز به دانشجویان ارائه می‌گردد.