آدرس:

ایران- تهران- خیابان کارگر شمالی- بعد از بزرگراه جلال آل احمد- پردیس2 دانشکده های فنی- دانشکده مهندسی مکانیک- آزمایشگاه توربوماشین.

آدرس پستی:

ایران- تهران- صندوق پستی: 515-14395 - پردیس دانشکده های فنی- دانشکده مهندسی مکانیک- آزمایشگاه توربوماشین

تلفن: 82084815-021