ریاست و معاونت‌ها

ریاست

رییس پردیس

دکتر ناصر سلطانی

تلفن: 66409774

مسئول حوزه ریاست

اکرم پرتوی شایان

تلفن: 61112254

فاکس: 66461024  

 

معاونت ها

معاونت اداری و مالی

دکتر حسین عبدی‌زاده

تلفن: 61112804

معاونت پژوهشی

دکتر عقیل یوسفی‌کما

تلفن: 82084228

معاونت دانشجویی و فرهنگی

دکتر سیدعلی‌اصغر اکبری‌ موسوی

تلفن: 82084211

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر جلیل آقاراشد محصل

تلفن: 82084269

 

 

واحدهای مستقل زیر نظر ریاست پردیس

مدیریت روابط عمومی

محمدرضا تقی دخت

تلفن: 61112268

مشاور امور بین‌الملل پردیس

دکتر سیروس زمانی

تلفن: 61112268

دفتر آموزشهای عالی تخصصی

دکتر سید محمدحسن پیش‌بین

تلفن: 82089820

مدیریت برنامه‌ریزی و نظارت

دکتر فریبرز جولای

تلفن: 61113609

اداره حراست

محمدرضا محمدی

تلفن: 61113436

 

 

زیرمجموعه‌های معاونت اداری و مالی

مدیریت امور اداری و رفاه

طیبه کربلایی مهریزی

تلفن: 61112218

مدیریت امور مالی

رضا عزیزی‌فر

تلفن: 61112241

مدیریت پشتیبانی و فنی پردیس

طیب نژادعلیجانی

تلفن: 82084270

دفتر فنی

 

تلفن: 2-82084601

 

 

زیر مجموعه های معاونت پژوهشی

مدیریت امور انفورماتیک

مهندس محمدجلال زهره‌وند

تلفن: 82084234

مدیریت امور پژوهش‌های بنیادی

دکتر بهزاد رستمی

تلفن: 82084280

مدیریت امور پژوهش‌های کاربردی

دکتر کیوان صادقی

تلفن: 82084275

رییس کتابخانه پردیس مرکزی

دکتر مسعود پلاسی

تلفن: 61112227

رییس کتابخانه مرکزی پردیس 2

 

تلفن: 82089805

 

 

زیر مجموعه های معاونت دانشجویی و فرهنگی

امور دانشجویی

---

تلفن: 82084220

امور فرهنگی

---

تلفن: 82084211

امور ورزش

حسن محمودآبادی

تلفن: 82084226

امور تغذیه

---

تلفن: 82084434

 

 

زیر مجموعه های معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مدیریت امور آموزشی

دکتر محمود شاه‌آبادی

تلفن: 82084273

مدیریت امور تحصیلات تکمیلی

دکتر بابک نجار اعرابی

تلفن: 82084269

 

"دانشکده‌ها"

 

 

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

ریاست

دکتر مجید نیلی احمدآبادی

تلفن: 82084214

معاونت اداری و مالی

دکتر محمدرضا کلاه‌دوز اصفهانی

تلفن: 82084212

معاونت آموزشی

دکتر رامتین خسروی

تلفن: 82084180

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر بابک نجار اعرابی

تلفن: 82084332

 

 

دانشکده مهندسی عمران

ریاست

دکتر سهیل محمدی

تلفن: 61112273

معاونت اداری و مالی

دکتر مجید مرادی

تلفن: 61112273

معاونت آموزشی

دکتر رضا کراچیان

تلفن: 61112179

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر ایرج محمودزاده کنی

تلفن: 61112181

 

 

دانشکده مهندسی شیمی

ریاست

دکتر سیدمحمدعلی موسویان

تلفن: 61112203

معاونت اداری و مالی

مهندس علیرضا صالح‌پور

تلفن: 61113059

معاونت آموزشی

دکتر بابک کفاشی

تلفن: 61112274

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر سهرابعلی قربانیان

تلفن: 61112931

 

 

دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

ریاست

دکتر شهرام رایگان

تلفن: 82084081

معاونت اداری و مالی

دکتر سعید شیبانی

تلفن: 82804068

معاونت آموزشی

دکتر علیرضا بابائی

تلفن: 82084082

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر فرشته رشچی

تلفن: 82084151

 

 

دانشکده مهندسی معدن

ریاست

دکتر امید اصغری

تلفن: 82084236

معاونت اداری و مالی

دکتر هادی عبدالهی

تلفن: 82084567

معاونت آموزشی

دکتر میرصالح میرمحمدی

تلفن: 82084235

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر اکبر فرزانگان

تلفن: 82084235

 

 

دانشکده مهندسی مکانیک

ریاست

دکتر کارن ابری‌نیا

تلفن: 3-82089902

معاونت اداری و مالی

دکتر پدرام حنفی‌زاده

تلفن: 82089905

معاونت آموزشی

دکتر مسعود شریعت پناهی

تلفن: 82089904

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر محمد محجوب جهرمی

تلفن: 82089906

 

 

 

دانشکده علوم مهندسی

ریاست

دکتر مسعود ربانی

تلفن: 61112174

معاونت اداری و مالی

---

---

معاونت آموزشی

دکتر امین قدوسیان

تلفن: 61112255

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر علی معینی تلفن: 61112127
 

 

دانشکده مهندسی صنایع

ریاست

دکتر فریبرز جولای

تلفن: 82084184

معاونت اداری و مالی

دکتر امین جمیلی

تلفن: 82084184

معاونت آموزشی

دکتر جعفر حیدری

تلفن: 82084185

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر سیدفرید قادری  
 

 

دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی

ریاست دکتر عبدالرضا صفری تلفن: 82084242
معاونت اداری مالی دکتر مهدی حسنلو تلفن: 82084525
معاونت آموزشی دکتر حسین عارفی تلفن: 61114523
معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دکتر فرشاد حکیم‌پور تلفن: 61114520
 

 

دانشکده فنی کاسپین

ریاست

دکتر محمدعلی آرون

تلفن: 44608604-013

معاون اجرایی

دکتر سیدحامد موسوی

تلفن: 44608200-013

معاونت علمی

دکتر جمشید محمدی روشنده تلفن: 44609279-013
 

 

دانشکده فنی فومن

ریاست

دکتر محمدعلی آرون

تلفن: 34733151-013

معاون اجرایی

دکتر محمد محمدی خاناپشتانی تلفن: 3473728-013

معاونت علمی

دکتر آزاده ابراهیمیان

تلفن: 3473728-013
 

 

"قطب های علمی"

نام قطب علمی

نام مسئول

تلفن

دانشکده

سیستم های الکترومغناطیسی کاربردی

دکتر جواد فیض

82089737

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

کنترل و پردازش هوشمند

دکتر بابک نجار اعرابی

82084914

نانوالکترونیک

دکتر سید شمس‌الدین مهاجرزاده

82084905

فرآوری نفت و گاز

دکتر عباسعلی خدادادی

61112212

دانشکده مهندسی شیمی

مهندسی و مدیریت زیرساخت‌ها

دکتر بنفشه زهرایی

61112237

دانشکده مهندسی عمران

فرآوری و شناسایی مواد با کارایی بالا

دکتر محمود نیلی‌احمدآبادی

82084078

دانشکده مهندسی متالورژی

پوشش‌ها و حفاظت از خوردگی در صنایع

دکتر فرشید کاشانی‌بزرگ

82084105

کاربرد روش‌های علمی و هوشمند در مهندسی مکانیک 

دکتر ناصر سلطانی

82084055

دانشکده مهندسی مکانیک

طراحی و بهینه‌سازی سیستم‌های انرژی

دکتر محمدعلی اخوان

82084839

مهندسی نقشه‌برداری و مقابله با سوانح‌ طبیعی

دکتر علیرضا آزموده اردلان

82084383

دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی

 

 

"کرسی‌های یونسکو"

نام کرسی

صاحب کرسی

تلفن

آموزش مهندسی

دکتر حسین معماریان

 88953188

بازیافت آب

دکتر محمدحسین صراف‌زاده

 61112185
 

 

"انستیتوها و مؤسسات پژوهشی"

 

انستیتو الکتروتکنیک

مدیر: دکتر مجید نیلی احمدآبادی

تلفن: 82084214

 

انستیتو مهندسی نفت

مدیر: دکتر محمدحسن پنجه‌شاهی

تلفن: 82084701

 

شرکت تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران

مدیر: مهندس رضا فراست

تلفن: 88839808

 

مؤسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی

مدیر: دکتر مسعود ربانی

تلفن: 88967810

 

مؤسسه عالی پژوهشی خودرو، سوخت و محیط زیست

مدیر: دکتر وحید اصفهانیان

تلفن: 82084758

 

پژوهشکده مواد مغناطیسی پیشرفته

مدیر: دکتر سیدعلی سیدابراهیمی

تلفن: 88225374

 

مؤسسه پژوهش در رباتیک، هوش مصنوعی و علوم اطلاعات

مدیر: دکتر مجید نیلی احمدآبادی

تلفن: 45 و88015869

 

گروه پژوهشی بهینه سازی مهندسی

مدیر: دکتر یعقوب قلی پور

تلفن: 61112177

 

مؤسسه توربو ماشین های آبی

مدیر: دکتر سید احمد نوربخش

تلفن: 82084815

 

مؤسسه آب

مدیر: دکتر پیمان بدیعی

تلفن: 88955319

 

مرکز تحقیقات مصالح ساختمانی

مدیر: دکتر محمد شکرچی زاده

تلفن: 88973631

 

شرکت مهاب فنی

مدیر: دکتر محمود کمره‌ای

تلفن: 66409774

 

مؤسسه فشار قوی

مدیر: دکتر حسین محسنی

تلفن: 50-88011247

 

مؤسسه مپفن

مدیر: دکتر علی پرویزی

تلفن: 82084750