پرسنل

نام و نام خانوادگی

شرح وظایف

تلفن

سرکار خانم الهه فیض آبادی

 • امور مربوط به قرارداد های پژوهشی کاربردی
 • انجام امور مربوط به انتقال طرح های کاربردی شخصی اساتید به سیستم دانشگاهی
 • مسئول ارسال پروپوزالهای اساتید به سازمانهای مختلف و پیگیری امور مربوطه
 • انجام کلیه امور مربوط به خرید مواد و تجهیزات آزمایشگاهی از نمایشگاه سالانه تجهیزات ساخت داخل(معاونت علمی -فناوری ریاست جمهوری)
 • انجام امور مربوط به خرید تجهیزات آزمایشگاهی با استفاده از وام بانک توسعه کشورهای اسلامی
 • انجام امور مربوط به شبکه آزمایشگاهی شاعا،  شبکه آزمایشگاهی فناوریهای ایران، شبکه آزمایشگاهی زیست فناوری و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران
 • جمع آوری و به روز رسانی آمار مربوط به کلیه آزمایشگاههای مستقر در سطح پردیس

88012841

داخلی: 4449

سرکار خانم مرجان بانژاد

 • انجام  امور مربوط به تخصیص امتیاز گرنت طرح های کاربردی
 • مسئول مستند سازی کلیه قراردادهای پژوهشی کاربردی، قطب های علمی، موسسات پژوهشی، تفاهم نامه ها و تهیه فایلهای (مالی و غیر مالی ) مربوطه
 • انجام امور دبیری بخش مربوط به طرح های کاربردی در سامانه RTIS
 • مسئول امور مربوط به جشنواره سالانه پژوهشی دانشگاه و پردیس فنی در بخش پژوهش های کاربردی
 • مسئول تعامل با کمیته جذب هیات علمی

88225392

 داخلی: 4453

سرکار خانم لیلا ابراهیمی

 • کلیه امور مربوط به قراردادهای دفاعی(منعقده در قالب تفاهم نامه فیمابین)
 • انجام امور مربوط به پژوهانه های دفاعی  
 • انجام کلیه امور اداری پژوهشکده هوا فضا
 • انجام کلیه امور مربوط به کارآموزی دانشجویان
 • مسئول تهیه و تکمیل اطلاعات مورد درخواست سازمان دفاعی یا وزارت علوم
 • انجام مکاتبات مورد نیاز برای معرفی دانشجویان و اساتید به مراکز و سازمانهای مختلف برای جمع آوری اطلاعات و داده ها

4425

جناب آقای رسول مظلوم

 • امور مربوط به قراردادهای پژوهشی کاربردی
 • مسئول هماهنگی برای انجام بازدید از آزمایشگاههای تحقیقاتی پردیس توسط کارفرمایان و صاحبان صنایع
 • مسئول بررسی تفاهمنامه های دریافتی
 • انجام امور مربوط به موسسات و قطب ها

88012841

جناب آقای سیامک جهانبخش

 • انجام کلیه امور مربوط به  بیمه و مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی کاربردی
 • امور مربوط به چک های صادر شده
 • مسئول دریافت CD مالتی مدیا طرح های پژوهشی کاربردی قبل از انجام تسویه حساب کامل مالی
 • امور مالی و اداری مربوط به حامیان مالی پایان نامه ها

4170