جهت دریافت برنامه درسی مقطه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه، گرایش‌های "مهندسی نفت و گاز"، "مهندسی ساخت و احداث"، "فناوری اطلاعات و ارتباطات"، "تحقیق، توسعه و فناوری" و "دفاعی" اینجا را کلیک کنید.