ردیف نام خانوادگی نام مرتبه
1 اخایی محمدعلی استادیار
3 اربابی احسان استادیار
4 اسدپور مسعود استادیار
5 اصل سلیمانی ابراهیم استاد
6 افشارنیا سعید دانشیار
7 افضلی کوشا علی استاد
8 الفت علی استادیار
9 ایمان عینی حسین استادیار
10 آسایی بهزاد استادیار
11 آقایی زاده ظروفی رضا استاد
12 بهرامی بوده لالو فریبا استادیار
13 پورفتح مهدی استادیار
14 تقی یاره فتانه استادیار
15 جعفرآبادی آشتیانی شاهین استادیار
16 حسین زاده دهکردی غلامعلی دانشیار
17 خسروی رامتین استادیار
18 خونساری احمد دانشیار
19 دهملائیان مجتبی استادیار
20 راشدمحصّل جلیل آقا استاد
21 ربیعی امیرمسعود استادیار
22 رجایی سلماسی فرزاد دانشیار
23 رحیمی کیان اشکان دانشیار
24 رمضانی تبار حیدر مربی
25 رهگذر مسعود دانشیار
26 ستاره دان سیدکمال الدین دانشیار
27 سلطانیان زاده حمید استاد
28 سنایی زینب استادیار
29 شاکری آزاده استادیار
30 شاه آبادی محمود استاد
31 شایگانی اکمل امیر عباس استادیار
32 شیخایی صمد استادیار
33 صبّاغیان مریم استادیار
34 صفری سعید استادیار
35 صنایع پسند مجید استاد
36 عباسفر علی اعظم استادیار
37 عباسیان تورج استادیار
38 علیزاده ملفه بیژن استادیار
39 فاطمی امید استادیار
40 فتحی پور مرتضی دانشیار
41 فخرایی سیدمهدی دانشیار
42 فرجی دانا رضا استاد
43 فرهنگی شاهرخ استاد
44 فروزنده بهجت دانشیار
45 فیض جواد استاد
46 فیلی هشام استادیار
47 قاسمی حسن استادیار
48 قاسمی اصفهانی فاطمه استادیار
49 کمره ای محمود استاد
50 کارگهی مهدی استادیار
51 کلاهدوز اصفهانی محمدرضا استادیار
52 لاهوتی فرشاد دانشیار
53 لسانی حمید استاد
54 محسنی حسین استاد
55 محمد طاهری محمود دانشیار
56 محمدی سیامک استادیار
57 مرادی سبزوار منوچهر استادیار
58 مشیری بهزاد استاد
59 معصومی ناصر دانشیار
60 منصف حسن دانشیار
61 مهاجرزاده سیدشمس الدین استاد
62 مهام بهروز استادیار
63 میریان مریم السادات استادیار
64 نبوی رضوی سیدمحمدتقی مربی
65 نجاراعرابی بابک دانشیار
66 نوابی شیرازی زین العابدین استاد
67 نیایش کاوه دانشیار
68 نیلی احمد آبادی مجید استاد
69 هاشمی محمود رضا استادیار
70 واعظ زاده صادق استاد
71 یزدان پناه محمدجواد استاد
72 یزدانی ناصر استاد