آزمایشگاه FPGA 
آزمایشگاه پردازش سیگنال
آزمایشگاه رباتیک و هوش مصنوعی
آزمایشگاه سخت افزار کامپیوتر
آزمایشگاه سیستم‌‌‌های مخابراتی سیار
آزمایشگاه طراحی IC 
آزمایشگاه فشار قوی
آزمایشگاه مایکروویو و میدان
آزمایشگاه محرک‌‌‌های الکتریکی پیشرفته
آزمایشگاه مدار مخابراتی
آزمایشگاه میکرو پروسسور
آزمایشگاه میکروالکترونیک
آزمایشگاه نرم افزار 
آزمایشگاه کنترل
کارگاه برق و سیم پیچی 
آزمایشگاه آموزشی شبکه های کامپیوتری
آزمایشگاه پژوهشی سیستمهای هوشمند اطلاعات
آزمایشگاه تایید نمونه آنتن دانشگاه تهران
آزمایشگاه حفاظت دیجیتال
آزمایشگاه رله و حفاظت
آزمایشگاه رله و حفاظت پیشرفته 
آزمایشگاه طراحی سیستم های قابل اعتماد
آزمایشگاه فوتونیک
آزمایشگاه لایه نازک
آزمایشگاه الکترونیک 1
آزمایشگاه الکترونیک 2
آزمایشگاه الکترونیک 3 و الکترونیک صنعتی
آزمایشگاه اندازه گیری و مدار 1
آزمایشگاه اندازه گیری و مدار 2
آزمایشگاه پروژه
آزمایشگاه پویش الکترون
آزمایشگاه تکنولوژی CAD
آزمایشگاه روشنایی