MBA کوتاه‌مدت پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

 

اطلاعیه پذیرش دانش‌پذیر

 

نوزدهمین دوره آموزشی MBA کوتاه‌مدت

در پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

 

تاریخ ثبت نام حداکثر تا هفته سوم شهریور ماه 96

 

اطلاعات تکمیلی

فرم ثبت نام

 

 فرم تکمیل شده را به آدرس پست الکترونیکی

 

 oatp@ut.ac.ir

 

 ارسال فرمائید.

 

تلفن : 61119820- 88012629