علیرضا آزموده اردلان
دکترا: دکترای مهندسی (Dr. Ing): نقشه‏برداری- ژئودزی از دانشگاه اشتوتگارت آلمان 1378 (با رتبهHighest Distinction)
کارشناسی ارشد: کارشناسی‏ارشد (M. Sc): مهندسی عمران - نقشه‏برداری دانشگاه صنعتی خواجه‏نصیرالدین طوسی 1373
کارشناسی: کارشناسی (B. Sc): مهندسی عمران - نقشه‏برداری دانشگاه صنعتی خواجه‏نصیرالدین طوسی 1368
تلفن: 4383-8208-21-98++
همراه: 9121541982-98++
پست الکترونیکی: ardalan@ut.ac.ir

 

وحید ابراهیم زاده اردستانی

دکترا: ژئوفیزیک (گرانی)

کارشناسی ارشد: ژئوفیزیک (اکتشاف)

کارشناسی: معدن

تلفن: 61118206

همراه: 09123930435

پست الکترونیکی: ebrahimz@ut.ac.ir

 

علی عزیزی

دکترا: فتوگرامتری

کارشناسی ارشد: سنجش از دور و فتوگرامتری

کارشناسی: کارتوگرافی

تلفن: 61114376

پست الکترونیکی: aazizi@ut.ac.ir

 

محمودرضا دلاور

دکترا: مهندسی نقشه برداری (GIS/LIS)

کارشناسی ارشد: مهندسی عمران (فتوگرامتری و سنجش از دور)

کارشناسی: مهندسی عمران (نقشه برداری)

تلفن: 0098-21-61114257, 0098-21-88008841

همراه: 09123406104

پست الکترونیکی: mdelavar@ut.ac.ir

 

یعقوب قلی‌پور

دکترا:

کارشناسی ارشد:

کارشناسی:

اطلاعات تماس:

تلفن:

همراه:

پست الکترونیکی: ygpoor@ut.ac.ir

 

دارا معظمی

دکترا: ریاضیات

کارشناسی ارشد: ریاضیان

کارشناسی: ریاضی

تلفن: (+98)(21)(61112167)

پست الکترونیکی: dmoazzami@ut.ac.ir