مشخصات دوره

چهار گرایش کامل در برنامه تحصیلی رشته علوم مهندسی وجود دارد.

  • علوم مهندسی محاسباتی
  • ریاضی مهندسی
  • فیزیک مهندسی
  • علوم مهندسی زیست محیطی

گرایش علوم مهندسی محاسباتی

این برنامه بین رشته‌ای اهمیت رشد محاسبات را برای حل مسائل علمی پیچیده و مسائل مهندسی مشخص می‌کند. در صورتیکه مدلهای ریاضی و مشاهدات تجربی با محاسبات علمی ترکیب شوند, مهندسین می‌توانند مسائلی را که بنظر غیر قابل حل می‌رسند, حل کنند. برنامه علوم مهندسی محاسباتی پایه بسیار مستحکمی در ریاضیات, علوم و مهندسی بنا می‌کند و مهارت‌های مورد نیاز برای مدل‌سازی, شبیه‌سازی و حل مسائل پیچیده را پرورش می‌دهد. در این برنامه تأکید بر روی محاسبات علوم بجای علوم محاسباتی است (یعنی علوم مهندسی محاسباتی برنامه علوم کامپیوتر نیست). دانشجویان این فرصت را دارند که دروسی را از رشته‌های گوناگون انتخاب کنند. این برنامه دانشجو را برای دروس کارشناسی‌ارشد و دکتری در مهندسی و علوم کاربردی آماده می‌کند. به علاوه علوم مهندسی محاسباتی مهارت‌هایی را که مورد نیاز مدل‌سازی فناوریهایی با اندازه‌های بسیار بزرگ و شبیه‌سازی متناسب با پژوهش در صنعت و آزمایشگاه‌های ملی است, پرورش می‌دهد.

گرایش ریاضی مهندسی

این برنامه بین رشته‌ای این فرصت را برای دانشجویان فراهم می‌کند تا به مطالعه ریاضیات محض و کاربردی به عنوان مؤلفه‌های اصلی مهندسی مدرن بپردارند. با ترکیب درسهایی از ریا  ضیات محض, ریاضیات کاربردی, آمار, فیزیک و مهندسی دانشجو می‌تواند برنامه‌ای را دنبال کند که نظری یا کاربردی یا هر دو باشد. برنامه ریاضی مهندسی پایه‌ای قوی برای کارشناسی‌ارشد و دکتری در شاخه‌های علوم نظری یا مهندسی فراهم می‌کند بعلاوه, انتخاب مناسب درسها می‌تواند دانشجویان را برای خدمت در بخش‌های مختلف صنعت آماده کند.

گرایش فیزیک مهندسی

این برنامه فیزیک کلاسیک و مدرن, شیمی و ریاضیات را با کاربردهای مهندسی در هم می‌تند. توانمندی اصلی این برنامه انعطاف‌پذیری آن است. پایه قوی در فیزیک و ریاضیات با انتخاب درسهای اختیاری مهندسی دانشجو را برای حل مسائل کاربردی آماده می‌کند. چون برنامه بر علوم و ریاضیات تأکید دارد, دانشجویان بخوبی آماده می‌شوند تا درسهای کارشناسی‌ارشد در مهندسی یا فیزیک را دنبال نمایند.

گرایش علوم مهندسی زیست محیطی

علوم مهندسی زیست محیطی, حوزه‌ای چند برنامه‌ای است که نیازمند همراهی اصول فیزیکی, شیمیائی و بیولوژی با تجزیه و تحلیل مهندسی برای محافظت محیط زیست و ترمیم آن است. رشته علوم مهندسی زیست محیطی درسهایی از دپارتمان‌های گوناگون را ترکیب می‌کند تا برنامه‌ای را که پایه‌ای قوی در علوم و مهندسی دارد, ایجاد کند. با وجودی که گرایش مهندسی محیط زیست در رشته مهندسی عمران وجود دارد, برنامه علوم مهندسی پایه‌ای وسیعتر از آنچه در مهندسی عمران وجود دارد, ایجاد می‌کند. این گرایش دانشجویان را برای کار یا تحصیل در دوره‌های کارشناسی‌ارشد در شاخه‌های مرتبط با محیط زیست آماده می‌کند.

نقش و توانایی

مهندسین تربیت یافته این رشته قادرند با برخورداری از دانش علوم پایه قوی و درک عمیق از فنون و روشهای مهندسی امر هدایت و اجرای پژوهشهای صنعتی بین رشته‌ای را عهده‌دار شوند. در کنار به کارگیری مهندسین این رشته در بخش R&D صنایع, امکان ادامه تحصیل آنها در رشته‌های سنتی مهندسی, به علت ماهیت چند رشته‌ای بودن آن فراهم است. امکان کار در چند دیسیپلین مهندسی در بازار کار رقابتی امروز از توانائیهای برتر دانش آموختگان این رشته خواهد بود.