پرسنل

نام و نام خانوادگی

شرح وظایف

شماره تماس

 

مهری قلی زاده

 

کارشناس نشریه تخصصی متالورژی و مواد، معدن، مکانیک

82084228

 

ستاره فطرس

 

کارشناس نشریه تخصصی شیمی و نفت، صنایع

88956097-82084993

 

ناهید اختری

 

کارشناس نشریه تخصصی عمران، نقشه برداری

88956097