مرکز توسعه کسب و کارهای کوچک(SBDC)

 

امروزه نوآوری، ابداع، خلق محصولات جدید و فرآیندهای جدید تولید و وجود نرم افزارها یا به عبارتی دارایی های نامشهود است که اعتبار خاص برای یک بنگاه اقتصادی و یا یک سازمان به وجود می آورد.

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز با حمایت از طرح های کاربردی در دانشگاهها نقش موثری در فرآیند پیشرفت کشور در این زمینه ایفا نموده است. از جمله حمایت های صورت گرفته از طرف سازمان همکاری و مشارکت مالی و معنوی با دانشگاهها به منظور تشکیل ستاد SBDC و پیگیری و راه اندازی مراکز توسعه کسب و کار کوچک در دانشگاه می باشد.

این سازمان در راستای مأموریت خود جهت ارتقاء توانایی های تکنولوژیک در صنعت و ایجاد صنایع با فناوریهای نو، در زمینه های پنج گانه الکترونیک و میکروالکترونیک، مواد نو، بیوتکنولوژی، فناوری اطلاعات و مهندسی پزشکی برنامه های حمایتی خود از طرح ها و ایده های متخصصین را در قالب «طرح مراکز توسعه کسب و کار کوچکـ» معروف به SBDC به مرحله اجرا گذاشته است.

مرکز SBDC دانشگاه تهران در تیر ماه سال 1382 طی تفاهم نامه ای تحت مدیریت جناب آقای دکتر محمود کمره ای فی مابین دانشگاه تهران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ایجاد گردید و تاکنون نیز به فعالیت خود ادامه می دهد.

این مرکز آمادگی خود را جهت پذیرش طرح ها و ایده ای جدید اعضای محترم هیات علمی  دانشگاه تهران اعلام می دارد.

 

کارشناس دفتر ستاد SBDC: سرکار خانم منیره طباطبایی

 

آدرس : خیابان کارگرشمالی- پردیس 2 دانشکده های فنی دانشگاه تهران- ساختمان مرکزی- طبقه سوم- اتاق 310

تلفن های تماس: 88012659 - 61114428

پست الکترونیکی: sbdc@ut.ac.ir