اطلاعات پژوهشی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

تاسیس دفتر توسعه فناوری و خدمات صنعتی در معاونت پژوهشی پردیس دانشکده های فنی

تاسیس دفتر توسعه فناوری و خدمات صنعتی در معاونت پژوهشی پردیس دانشکده های فنی

96/11/25

بنام خدا

 

به استحضار می‌رساند، دفتر توسعه فناوری و خدمات صنعتی با هدف توسعه تعاملات پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران با صنایع، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی و به منظور تسریع و تسهیل در اخذ پروژه‌های پژوهشی کاربردی اخیرا در معاونت پژوهشی این پردیس تاسیس شده است. این دفتر به عنوان مرکز پذیرش نیازهای واحدهای صنعتی، خدماتی، تخصصی و پژوهشی در قالب پروژه‌های کاربردی و انعکاس این نیازها به معاونین محترم پژوهشی و اعضای محترم هیأت علمی دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران و برقراری ارتباط سیستماتیک با بدنه اجرایی و صنعتی کشور تاسیس شده و به انجام رسالت خود خواهد پرداخت. برای مشاهداه اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.