اطلاعات پژوهشی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

دستورالعمل و روندنمای بررسی مقالات پژوهشی جهت ترفیع اعضای محترم هیئت علمی پردیس دانشکده‌های فنی

دستورالعمل و روندنمای بررسی مقالات پژوهشی جهت ترفیع اعضای محترم هیئت علمی پردیس دانشکده‌های فنی

96/10/20

بنام خدا

 

لطفا برای مشاهده دستورالعمل و روندنمای بررسی مقالات پژوهشی جهت ترفیع اعضای محترم هیئت علمی پردیس دانشکده‌های فنی اینجا کلیک نمایید. با تشکر