اطلاعات پژوهشی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

موارد مهم آیین نامه بررسی مقالات پژوهشی اعضای محترم هیئت علمی

موارد مهم آیین نامه بررسی مقالات پژوهشی اعضای محترم هیئت علمی

96/10/30

بنام خدا

 

لطفا برای مشاهده آیین نامه بررسی مقالات پژوهشی اعضای محترم هیئت علمی پردیس دانشکده‌های فنی اینجا کلیک نمایید. با تشکر