اطلاعات پژوهشی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

پژوهانه

شرایط جدید پرداخت قسط سوم پژوهانه

95/05/09

بسمه تعالی

نظر به بخشنامه شماره 56271/11 مورخ 29/04/1393 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مبنی بر عدم پرداخت قسط سوم پژوهانه به دانشجویان مشمولی که در زمان بیش از 2/5 سال پس ازدفاع پروپوزال از پایان نامه خود دفاع نموده‌اند، موضوع در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه مطرح و بر اساس مصوبه مورخ 04/02/1395 مقرر گردید قسط سوم پژوهانه به دانشجویان مذکور که دفاع نهایی را حداکثر تا 3/5 سال پس از دفاع از پروپوزال انجام داده اند، موافقت گردد.

لذا مستدعی است دانشجویان  واجد شرایط مذکور پس از تکمیل فرم های مرحله سوم، مدارک خود را حداکثر تا تاریخ 95/03/28 به دانشکده خود ارائه نمایند تا به صورت تجمیعی از سوی دانشکده مربوطه به معاونت پژوهشی پردیس فنی ارسال گردد.