پرسنل

ردیف

نام و نام خانوادگی

شرح وظایف

تلفن

1

 

سرکارخانم پروین جلالی خطیبی

 

 • تخصیص امتیاز گرنت
 • امور مربوط به طرح های پژوهشی
 • امور مربوط به برنامه جامع تحقیقات
 • امور مربوط به جشنواره پژوهش

4279

2

سرکار خانم راحله زارعی

 • امور مربوط به تسهیلات مسافرت ها
 • امور مربوط به فرصت مطالعاتی و ماموریت پژوهشی
 • امور مربوط به تشویق آثار پژوهشی
 • امور مربوط به طرح نوع ششم (دانشکده های برق و کامپیوتر و نقشه برداری)

4006

3

سرکار خانم منیره طباطبائی

 • امور مربوط به هزینه کرد گرنت
 • امور مربوط به هزینه کرد اعتبار بنیاد ملی نخبگان
 • امور مربوط به تخصیص گرنت اهدایی
 • امور مربوط به تسویه حساب گرنت

4428

4

سرکار خانم فاطمه جعفرنژادی

 • امور مربوط به حمایت از پایان نامه ها(طرح نوع ششم )
 • امور مربوط به پژوهانه
 • امور مربوط به دوره های تحقیقاتی پسا دکتری
 • امور مربوط به ثبت اختراع
 • امور مربوط به اخذ حمایت های مالی نشریات از بنیاد حامیان فنی
 • امور مربوط به وبسایت معاونت پژوهشی

4426