پروژه های تحقیقاتی تحت حمایت

ردیفعنوان طرحمجریتاریخ تصویبمدت طرح
1پارامتر بینقصی و کاربرد آن در محاسبات آسیبپذیری شبکه های ارتباطی در مواقع بحرانیدکتر دارا معظمی23/11/13841 سال
2ارائه مدلی برای تعمیر و نگهداری شبکه راهها در مواقع بحرانی بر اساس محاسبات پارامتر تنسیتی آن شبکهدکتر دارا معظمی23/11/13841 سال
3تعیین زونهای کارستی ریزشی پیرامون تونلهای نیروگاههای تلمبهای با استفاده از دادههای میکروگرانیسنجیدکتر وحید ابراهیمزاده اردستانی23/11/13841 سال
4تصحیح توپوگرافی دادههای گرانی با استفاده از DEMهای با رزولوشن بالا در محیط نرمافزار Geosoftدکتر وحید ابراهیمزاده اردستانی23/11/13841 سال
5تعیین اتوماتیک میزان تخریب ناشی از زلزله بر مبنای بکارگیری دادههای مکانی قبل و بعد از واقعهدکتر فرهاد صمدزادگان30/11/13841 سال
6طراح و پیادهسازی یک سیستم امداد و نجات تحت web بر مبنای اطلاعات مکانیدکتر فرهاد صمدزادگان30/11/13841 سال
7تبدیل تصاویر ماهوارهای multi-projection به single-projection جهت سهولت در مستندسازی بعد از وقوع بلایای طبیعیدکتر علی عزیزی30/11/13841 سال
8طراحی یک آلگوریتم بهینه برای Mapping سریع از تصاویر High-oblique جهت مستند سازی بعد از وقوع بلایای طبیعیدکتر علی عزیزی30/11/13841 سال
9ارزیابی آسیبپذیری لرزهای شهر تهران با استفاده از سیستمهای اطلاعات مکانی و منطق فازیدکتر محمودرضا دلاور07/12/13841 سال
10طراحی یک سیستم راهیابی در محیطهای شهری با استفاده از سیستمهای اطلاعات مکانی همراه جهت حمایت از مدیریت بحراندکتر محمودرضا دلاور07/12/13841 سال
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷ مورد.