پروژه های تحقیقاتی تحت حمایت


نمایش ۱۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
ردیفعنوان طرحمجریتاریخ تصویبمدت طرح
11طراحی ترکیب و نوع مشاهدات ژئودتیک در تشخیص حرکات گسلهادکتر علیرضا آزموده اردلان07/12/13841 سال
16طراحی و پیاده سازی یک سیستم ویدئوئی مکان مرجع به عنوان ابزار شناسائی سریع در مدیریت بحراندکتر محمدرضا سعادت سرشت04/04/13851 سال
8طراحی یک آلگوریتم بهینه برای Mapping سریع از تصاویر High-oblique جهت مستند سازی بعد از وقوع بلایای طبیعیدکتر علی عزیزی30/11/13841 سال
10طراحی یک سیستم راهیابی در محیطهای شهری با استفاده از سیستمهای اطلاعات مکانی همراه جهت حمایت از مدیریت بحراندکتر محمودرضا دلاور07/12/13841 سال
13مطالعات و طراحی یک رصدخانه ملی ژئودینامیکدکتر علیرضا آزموده اردلان24/02/13851 سال
1پارامتر بینقصی و کاربرد آن در محاسبات آسیبپذیری شبکه های ارتباطی در مواقع بحرانیدکتر دارا معظمی23/11/13841 سال
17پژوهشی اولیه در بکارگیری محیط واقعیت مجازی به منظور نمایش تغییرات قبل و بعد از بحراندکتر مصطفوی18/04/1385