پروژه های تحقیقاتی تحت حمایت


نمایش ۱۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
ردیفعنوان طرحمجریتاریخ تصویبمدت طرح
3تعیین زونهای کارستی ریزشی پیرامون تونلهای نیروگاههای تلمبهای با استفاده از دادههای میکروگرانیسنجیدکتر وحید ابراهیمزاده اردستانی23/11/13841 سال
4تصحیح توپوگرافی دادههای گرانی با استفاده از DEMهای با رزولوشن بالا در محیط نرمافزار Geosoftدکتر وحید ابراهیمزاده اردستانی23/11/13841 سال
13مطالعات و طراحی یک رصدخانه ملی ژئودینامیکدکتر علیرضا آزموده اردلان24/02/13851 سال
5تعیین اتوماتیک میزان تخریب ناشی از زلزله بر مبنای بکارگیری دادههای مکانی قبل و بعد از واقعهدکتر فرهاد صمدزادگان30/11/13841 سال
6طراح و پیادهسازی یک سیستم امداد و نجات تحت web بر مبنای اطلاعات مکانیدکتر فرهاد صمدزادگان30/11/13841 سال
7تبدیل تصاویر ماهوارهای multi-projection به single-projection جهت سهولت در مستندسازی بعد از وقوع بلایای طبیعیدکتر علی عزیزی30/11/13841 سال
8طراحی یک آلگوریتم بهینه برای Mapping سریع از تصاویر High-oblique جهت مستند سازی بعد از وقوع بلایای طبیعیدکتر علی عزیزی30/11/13841 سال