کارکنان


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
91جوزیسیدکمالدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس کارگاه ریخته گری
92چیمهحسینعلیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
93حاجی حسینی طاحونهاعظمدانشکده مهندسی متالورژی و موادمسئول دفتر ریاست
94حاجی حسینی طاحونهاقدسانستیتو مهندسی نفتکارشناس
95حبیب‌الهیمصطفیمعاونت دانشجویی و فرهنگیمسئول سلف دانشجویی پردیس مرکزی
96حجیبتولمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس شاهد و ایثارگر
97حسن آبادیفرهاددانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آزمایشگاه
335حسن‌نژادسمیهدانشکده مهندسی شیمیکارشناس آزمایشگاه
98حسنیمعصومهدانشکده مهندسی شیمیکارشناس معاونت پژوهشی
99حسینیمهری ساداتمعاونت آموزشیکارشناس آموزش