کارکنان


نمایش ۱۹۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
204عسگری وصالجواددانشکده مهندسی مکانیککاردان کارگاه مکانیک
205عظیمیسیده فریباامور مالیکارشناس حسابداری
206علاییهاشمامور پشتیبانی و فنی پردیس 2اپراتور
207علیزادهمحمد تقیمعاونت دانشجویی و فرهنگیمسئول سلف دانشجویی
210علی‌اکبریسمیهمعاونت تحصیلات تکمیلیکارشناس امور دانشجویان نوبت دوم
208علی‌زاده مدنیمهدیهامور مالیکارشناس حسابداری
209علی‌یاریمحمددانشکده مهندسی برق و کامپیوتررئیس امور عمومی
211غربعلیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکمک کارشناس
212غفاریملیحهدانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌هاکارشناس
213غفوریمینوکتابخانه پردیس 2کارشناس کتابدار