کارکنان


نمایش ۲۱۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
210علی‌اکبریسمیهمعاونت تحصیلات تکمیلیکارشناس امور دانشجویان نوبت دوم
211غربعلیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکمک کارشناس
212غفاریملیحهدانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌هاکارشناس
213غفوریمینوکتابخانه پردیس 2کارشناس کتابدار
214غلام جعفریرقیهامور اداری و رفاهکارشناس
215غلامی دوستالههدانشکده فنی کاسپینمسئول دفتر آموزش
216فاتحرضامعاونت آموزشیمتصدی امور دفتری و پیگیری
217فتاحیمریمکتابخانه جامع پردیس 2مسئول بخش امانات
218فراهانی شاه آبادیفرحنازمعاونت پژوهشیمسئول دبیرخانه
219فرجیپروینانفورماتیک پردیس 2تکنسین کامپیوتر