کارکنان


نمایش ۲۲۱ تا ۲۳۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
209علی‌یاریمحمددانشکده مهندسی برق و کامپیوتررئیس امور عمومی
254کردیمحمدانستیتو مهندسی خودروکارشناس
264محرمی زارعمحمددانشکده علوم مهندسیکاردان مرکز کامپیوتر
130رستگارمحمد امیندانشکده فنی کاسپینامور خوابگاه پسران
207علیزادهمحمد تقیمعاونت دانشجویی و فرهنگیمسئول سلف دانشجویی
256کریمیمحمد حسندانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
72تقی دخت رهقیمحمد رضاروابط عمومیرئیس روابط عمومی
147زهره وندمحمدجلالانفورماتیک پردیس 2سرپرست مرکز انفورماتیک
158سوریمحمدحنیفهکتابخانه جامع پردیس 2انتظامات
35آجورلومحمدرضامعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس امور دانشجویی و فرهنگی