کارکنان


نمایش ۲۳۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
287مقیم علی‌آبادیهوشیاردانشکده فنی فومنکارشناس آزمایشگاه
296نادرعلیقربانعلیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
302ندایی رودپشتیمریمدانشکده مهندسی شیمیکارشناس آزمایشگاه
308نعمتیحکمتدانشکده مهندسی معدنکارشناس آزمایشگاه
315نوازنیبابکدانشکده مهندسی مکانیککارشناس آزمایشگاه
317نوراللهیقدیرعلیدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آزمایشگاه
325نیک پیحمیدرضادانشکده مهندسی مکانیککارشناس آزمایشگاه
136رضاییمرجاندانشکده علوم مهندسیکارشناس آزمایشگاه فیزیک 2
84جمشیدیفاطمهروابط عمومیکارشناس آمار، اطلاعات و اخبار
22اکبریحسنیهدانشکده مهندسی مکانیککارشناس آموزش