کارکنان


نمایش ۲۴۱ تا ۲۵۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
49بهرامیشیوادانشکده علوم مهندسیکارشناس آموزش
52بهنامبهنازدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آموزش
55بیداقیاحددانشکده مهندسی نقشه‌برداریکارشناس آموزش
99حسینیمهری ساداتمعاونت آموزشیکارشناس آموزش
119دهقان منشادینسترنمعاونت آموزشیکارشناس آموزش
132رستمیبهزادمعاونت آموزشیکارشناس آموزش
186صیفیعلی اصغرمعاونت آموزشیکارشناس آموزش
244کاسبمولوددانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌هاکارشناس آموزش
255کریمیحمیدهدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آموزش
257کیانی فردالههدانشکده مهندسی معدنکارشناس آموزش