کارکنان


نمایش ۲۵۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
104حسینیفروغ الساداتمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس
335حسن‌نژادسمیهدانشکده مهندسی شیمیکارشناس آزمایشگاه
98حسنیمعصومهدانشکده مهندسی شیمیکارشناس معاونت پژوهشی
97حسن آبادیفرهاددانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آزمایشگاه
96حجیبتولمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس شاهد و ایثارگر
95حبیب‌الهیمصطفیمعاونت دانشجویی و فرهنگیمسئول سلف دانشجویی پردیس مرکزی
93حاجی حسینی طاحونهاعظمدانشکده مهندسی متالورژی و موادمسئول دفتر ریاست
94حاجی حسینی طاحونهاقدسانستیتو مهندسی نفتکارشناس
91جوزیسیدکمالدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس کارگاه ریخته گری
90جوادیحمیدحراسترئیس حراست پردیس