کارکنان


نمایش ۲۵۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
250کیانی آزاداحسانانفورماتیک پردیس 2کارشناس
251کاظمیاعظمدانشکده مهندسی عمرانکارشناس آزمایشگاه
252کربلاییآزادهدانشکده مهندسی مکانیکمسئول دفتر معاون پژوهشی، آموزش و تحصیلات تکمیلی
253کردفروشانیوحیدامور پشتیبانی و فنی پردیس 2کمک انباردار
254کردیمحمدانستیتو مهندسی خودروکارشناس
255کریمیحمیدهدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آموزش
256کریمیمحمد حسندانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه
257کیانی فردالههدانشکده مهندسی معدنکارشناس آموزش
258لاجی زاد شیل سررضادانشکده فنی کاسپینمسئول تأسیسات
259لاجی زاد شیل سرمجیددانشکده فنی کاسپینامین اموال