کارکنان


نمایش ۲۶۱ تا ۲۷۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
75جالومهدیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترناظر تاسیسات
74توکلی یرکیفاطمهامور اداری و رفاهمسئول دفتر
73توکلی یرکیرزیتامعاونت تحصیلات تکمیلیاپراتور
72تقی دخت رهقیمحمد رضاروابط عمومیرئیس روابط عمومی
71تقی خانینیک زادآموزشهای تخصصیکارشناس
70ترکانیمریمدفتر فنیکاردان دفتر فنی
69پویندهطاهرهدانشکده مهندسی نقشه‌برداریمسئول دفتر
68پورمهدیابراهیمدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس سایت کامپیوتر
67پورمندیداللهدانشکده مهندسی مکانیککارشناس کارگاه ماشین‌ابزار
66پورمحمدمهین دختدانشکده فنی کاسپینمسئول خوابگاه دختران