کارکنان


نمایش ۲۶۱ تا ۲۷۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
143زارعیراحلهمعاونت پژوهشیکارشناس امور پژوهشی
12اروئیداوددانشکده مهندسی عمرانکارشناس تحصیلات تکمیلی
129رحمانیداوددانشکده مهندسی عمرانکارشناس آزمایشگاه
197عباسی مزرعه شاهیداوددانشکده مهندسی برق و کامپیوترتکنسین
231قاسمیخسرودانشکده مهندسی شیمیمتصدی امور دفتری
308نعمتیحکمتدانشکده مهندسی معدنکارشناس آزمایشگاه
111خودکاریحوریهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس مرکز کامپیوتر
14اسدمیگونیحمیدهامور مالیکارشناس
255کریمیحمیدهدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آموزش
299نباتیحمیدهدانشکده علوم مهندسیکمک کارشناس آموزش