کارکنان

ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
267مرادی سالاریسیدامینروابط بین المللکارشناس
72تقی دخت رهقیمحمد رضاروابط عمومیرئیس روابط عمومی
84جمشیدیفاطمهروابط عمومیکارشناس آمار، اطلاعات و اخبار
127رجبیلطیفروابط عمومیمسئول سالن های پردیس مرکزی
144زاهدی امیریمرتضیروابط عمومیکارشناس انتشارات و تبلیغات
123ربانیملوکمعاون دانشجوییمسئول دفتر
263محتشمیانسیده حدیثهمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزش
15اسکندریمژگانمعاونت آموزشیاپراتور
21اصغریمریممعاونت آموزشیکارشناس دفتر سنجش و نظارت
26امینی چوکامیفاطمهمعاونت آموزشیاپراتور
نمایش ۲۶۱ تا ۲۷۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.