کارکنان


نمایش ۲۷۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
261متقیانمهدیدانشکده مهندسی مکانیکسایت کامپیوتر
295میریمهدیدانشکده فنی کاسپیناپراتور مرکز کامپیوتر
208علی‌زاده مدنیمهدیهامور مالیکارشناس حسابداری
230قاسم نژادمهردادامور پشتیبانی و فنی پردیس 2کارشناس امور فنی
286مقدمیمهرداددانشکده فنی کاسپینمسئول امور اداری
241قلی زاده بیرونمهریدفتر نشریهکارشناس نشریات پردیس
99حسینیمهری ساداتمعاونت آموزشیکارشناس آموزش
138رقتمهنازدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آزمایشگاه
201عدل پورمهنازدانشکده مهندسی برق و کامپیوترمسئول مرکز کامپیوتر
66پورمحمدمهین دختدانشکده فنی کاسپینمسئول خوابگاه دختران