کارکنان


نمایش ۲۸۱ تا ۲۹۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
244کاسبمولوددانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌هاکارشناس آموزش
8احمدی خطیرمونادانشکده مهندسی عمرانکارشناس دفتر ریاست
15اسکندریمژگانمعاونت آموزشیاپراتور
78جعفری نیکی ارخمژگاندانشکده مهندسی شیمیکمک کارشناس
293میناییمیثمدانشکده مهندسی عمرانکارشناس مرکز کامپیوتر
10اخلاقیمیرطاهردانشکده مهندسی مکانیککارپرداز
80جلالیمیرکاظمدانشکده علوم مهندسیمسئول آزمایشگاه
62پورعلیمیناامور مالیمسئول دفتر
149ساروییمینومعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس
213غفوریمینوکتابخانه پردیس 2کارشناس کتابدار