کارکنان


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
21اصغریمریممعاونت آموزشیکارشناس دفتر سنجش و نظارت
22اکبریحسنیهدانشکده مهندسی مکانیککارشناس آموزش
23اکبریزهرادانشکده مهندسی عمرانکارشناس آزمایشگاه
24اکرمیفرنازانستیتو مهندسی نفتکارشناس آموزشی و پژوهشی
25امیری شیرازفرزانهدانشکده فنی کاسپینکاردان امور مالی
26امینی چوکامیفاطمهمعاونت آموزشیاپراتور
27امیری شیرازرسولدانشکده مهندسی شیمیکارشناس مرکز کامپیوتر
28ایرانی سودرجانیفاطمهدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس تحصیلات تکمیلی
29ایمن ارشادیسعیدهدانشکده مهندسی متالورژی و موادکاردان آموزش
30ایرانیفاطمهمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیکارشناس